Archiwum

August Sander

Ponieważ sporo z was trafiło tu po raz pierwszy całkiem niedawno i jak sądzę to dzięki temu, że moja notka o Auguście Sanderze, a de facto o projekcie Michaela Somoroffa trafiła na pierwszą stronę gazeta.pl (zapowiadana niezbyt właściwie jako notka o samym Sanderze), to pomyślałam sobie, że może dobrze byłoby się przyjrzeć fotografiom samego Sandera. Wybrałam kilka zdjęć[…]

Czytaj więcej »

brak

Niemal każdy, kto interesuje się historią fotografii, zna dobrze to nazwisko. August Sander, fotograf niemiecki. „Po wojnie rozpoczął realizację ogromnej, nigdy nieukończonej pracy, która miała nosić tytuł Menschen des 20. Jahrhunderts. Miała ona być dokumentacją, przedstawiającą szerokie spektrum ludzi żyjących w XX-wiecznych Niemczech. Zdjęcia podzielone miały być na siedem grup, odpowiadających siedmiu klasom społecznym. Sander zamierzał zatem[…]

Czytaj więcej »

Marianne Breslauer

Marianne Breslauer była fotografką niemiecką okresu Republiki Weimarskiej. To był bardzo interesujący czas. Miał swoje jasne i ciemne oblicze. To jasne to narodziny nowej sztuki, emancypacja kobiet, liberalne idee, fascynacja demokracją. To ciemne to rodzący się faszyzm, rosnąca siła partii faszystowskiej, biedniejąca klasa średnia, upadek arystokracji. Ten czas dobrze znamy ze zdjęć Augusta Sandera.    […]

Czytaj więcej »

translate