Marianne Breslauer była fotografką niemiecką okresu Republiki Weimarskiej. To był bardzo interesujący czas. Miał swoje jasne i ciemne oblicze. To jasne to narodziny nowej sztuki, emancypacja kobiet, liberalne idee, fascynacja demokracją. To ciemne to rodzący się faszyzm, rosnąca siła partii faszystowskiej, biedniejąca klasa średnia, upadek arystokracji. Ten czas dobrze znamy ze zdjęć Augusta Sandera.    […]

Czytaj więcej »