Czy w czasach telefonów z coraz lepszą jakością aparatów w nich zawartych jest jeszcze sens zajmować się fotografią? Tak, warto. Warto fotografować profesjonalnym sprzętem, warto łapać dzień telefonem. Warto dokumentować życie, swoje ślady, chwile zachwytu, fragmenty rzeczywistości, ulotność zdarzeń. Zawsze to robiliśmy, choć może obraz nie był tak doskonały jak dziś, to treści jakie niósł[…]

Czytaj więcej »