W Wielkiej Brytanii żyje sobie grupa ludzi, która ma w nosie współczesny świat. Odrzucają oni całe mnóstwo ułatwień cywilizacyjnych (choć nie wszystkie) i żyją jak chcą. A dokładniej – żyją jak cyganie. To są Nowi Cyganie. I w tak właśnie nazwanym cyklu fotograficznym – ’The New Gypsies’ – pokazuje nam ich życie fotograf Ian McKell.     Ci ludzie[…]

Czytaj więcej »