Najpierw zdjęcie.

 

fot. Duane Michals

A potem tytuł i podpis.

„This Photograph is my proof.
There was that afternoon, when things were still good between us, and she embraced me, and we were so happy. It did happen. She did love me. Look see for yourself!”

„To zdjęcie to mój dowód.
Było takie popołudnie, gdy sprawy między nami miały się dobrze, i ona mnie objęła, i byliśmy tacy szczęśliwi. To się naprawdę zdarzyło. Ona naprawdę mnie kochała. Sam/a zobacz!”

 
I właśnie po to są zdjęcia.
I za to też kocham fotografię.

I like photo na facebooku – zapraszam.