Dla wszystkich niepoprawnych romantyków.
Storia d’amore.

 

fot. Kalle Gustafsson