’Zobaczyć świat z ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
W godzinie nieskończoność czasu.’
William Blake

To nie są 'czyste’ zdjęcia. Labokoff łączy fotografię cyfrową z malarstwem.
Delikatne, pastelowe portrety kwiatów, traw.

 

 

Nie wiem kim jest autorka tych prac. Wiem tylko tyle, że mieszka we Francji.
Jej prace można zobaczyć i kupić na etsy .